Andi Eigenmann, sinasanay ang kaniyang mga anak sa mga simpleng laruan lamang at kontentong pamumuhay

Habang tumatagal ay lalong hinahangaan si Andi Eigenmann bilang isang huwarang babae at bilang isang hands- on mom and wife.

Mula sa pagiging mayamang dalaga ay mas pinili niyang maging simpleng may bahay ni Philmar Alipayo.

Katulad ng pananaw niya sa kaniyang sarili, nais niya din na ang kaniyang mga anak ay mabuhay ng simple at makuntento sa kung ano ang mayroon.

Bilang isang bata, kaligayahan ng mga ito ang mga laruan ngunit ayaw ni Andi na sanayin ang kaniyang dalawang anak sa mga mamamahaling laruan na hindi naman kailangan.

Isa pang nakakahanga, simula daw na nag desisyon si Andi na mabuhay ng simple, ang kaniyang panganay na anak na si Ellie ay nag desisyon na i-donate ang kaniyang mga laruan at magtira lamang ng mga kailangan.

Ganoon din ang kaniyang bunso na si Baby Lilo na kung saan ang mas kinahihiligang laruin ay ang “old buko or a bunch of twigs!” ayon kay Andi.

Nagagalak naman bilang isang ina si Andi dahil sa murang edad ay natututunan ng kaniyang mga anak ang kalahalagahan ng mga bagay na mayroon ka.

Ang kaligayahan ay hindi nababase sap era o kung magkano ang halaga ng mayroon ka.

Narito ang kaniyang caption sa Instagram:

Back on the island it was so much easier to get Lilo to chill out. Now, this girl just won’t take naps anymore!

I dont know if its due to over- stimulation, because we decided to bring out a couple of Ellie’s old wooden toys for her to play with.

Something she is not at at all used to because on the island, Lilo has been used to playing with whatever nature supplies us with- an old buko or a bunch of twigs!

Lol being on quarantine and unable to go out shopping, it made it clearer how even less our children really need to be happy.

I don’t believe in showering my kids with so many toys (specially at this age). Although I wasn’t always this type of parent.

But when I switched to a more minimal life, Ellie also decided to donate her toys to those in need.

And I just love what kind of person it has helped her become.

It made me realise how it teaches them to value the things that they own, and take good care of it. Also, it definitely lessens our carbon footprint.