Hanggang saan mpo nga naman ba madadala ang kayamanan? Sinasabing hindi mo ito madadala sa kabilang buhay kaya’t nararapat lamang na magbahagi ka nito sa karamihan at hindi ang solohin lang.

Isang milyonaryong ang hindi nag dalawang isip ibenta ang kaniyang mga ari- aian, negosyo at gamitin ang sariling pera para lamang makatulong sa kapwa.

Sa katunayan ay naubos niya ito sap ag papatayo ng mga establisyemento at pagbibigay ng mga pangangailangan ng libo- libong tao.

Nakilala ang lalaki bilang si Ali Banat, ang CEO at founder ng sikat na Security at Electrical Company. Siya ay ipinanganak noong Pebrero 16, 1982 sa bansang Australia.

Lumaki siya sa isang mayamang pamilya na kung saan lahat ng kaniyang gustohin ay kaniyang nakukuha. Ang mga negosyo ng kaniyang pamilya ay talaga namang pinagkakatiwalaan at sikat na sikat.

Nakapagtapos din siya sa isang prestihiyosong paaralan at kinalaunan ay nag desisyong mag patayo ng sariling kompanya na suikat hindi lamang sa kanilang bansa sa edad niyang 33.

Ngunit mapag biro nga naman ang tadhana. Napag-alaman ni Ali na siya pala ay may malubhang sakit na tinatawag na cåncer na kung saan huli na nang kaniya itong nalaman dahil siya nasa Stage 4 na.

Kung tutuusin, kaya pa niyang pahabain ang kaniyang uhay sa pamamgitan ng mga treatments at gamot.

Ngunit inisip niya na sa loob ng maraming taon, hindi siya nakaranas ng pagkasalat at isa pa ay babawiån din naman siya ng buhay pagkatapos ng 7 buwan na taning ng doctor sa kaniya. naisip niyang ibahagi ang kaniyang kayamanan upang makatulong sa iba.

Nais niyang maging makabuluhan ang natitirang panahon niya sa mundo kaya’t noong siya malakas pa, una niyang pinuntahan ang bansang Africa na kung saan kilala bilang isa sa pinaka mahirap na bansa sumunod na ang 100 pang bansa.

Nakapag patayo si Ali ng mga pre- school, ospital, mga pabahay, simbahan at iba pa gamit ang sariling pera. Maging ang mga gami niya ay kaniyang ibinenta at pinamigay.

Sinuyod niya din maging ang mga liblib pang lugar. Isa na diyan ay ang lugar na kung saan mahirap ang daloy ng tubig. Pinagawaan niya ito ng deep well at tumulong na din.

Itinuring niyang isang magandang regalo ang kaniyang sakit upang mamulat sa katotohanan ng buhay. Lumisan man siya sa mundong ito, paniguradong masaya siyang umalis dahil sa kaniyang ginawang kabutihan.