Ang kasal ay isa sa pinakahihintay at hindi malilimutang mga kaganapan sa buhay ng dalawang tao na nagmamahalan.

Maraming mga paghahanda at pagpaplano ang ginagawa nang maaga upang gawin ang kasal na isang perpektong kaganapan.

May mga kasal na kung saan ay talagang napakagarbo at mayroon ding iba na piniling gawing simple hangga’t maaari ang kanilang kasal.

Sa isang video na na-upload ng isang user sa Facebook na nagngangalang Visitacion Villero Giva, ipinakita ang isang bagong kasal na mag-asawa na masayang ginagawa ang kanilang unang sayaw.

Sa mga tradisyon sa kasal, karaniwang ito ang oras kung kailan sinusubukan ng mga sponsors na i-pin ang mga papel na pera sa damit ng mga bagong kasal.

Gayunpaman, sa kasal na ito, nagpasya ang mga sponsor na ‘itapon’ ang kanilang mga pera sa hangin.

Oo, tama ang nabasa mo, literal na ipinapakita ng video ang mga principal sponsors na pinapaliguan ang mag-asawa ng mga perang papel.

Ang sahig ng venue ay puno ng mga papel na pera na halos maaari na ring matulog sa sahig na puno ng pera.

Habang nagpapatuloy ang video, nagpatuloy ang mag-asawa sa kanilang sayaw at may mas maraming mga sponsor na tumayo, patungo sa dance floor at masayang binuhusan ang mag-asawa ng pera.

Hindi sinabi sa post kung magkano ang kabuuang halaga ng pera na ibinuhos sa mag-asawa ngunit tulad ng nakikita sa video, maaaring talagang napakalaking halaga.

Sa gayon, ang masasabi lamang namin ay ang pinakamagandang pagbati sa mga bagong kasal at sana ay umunlad ang kanilang relasyon sa mga susunod na taon!