Kamakailan lamang, isang ‘wedding photo’ ng isang may edad na babae at isang binata, na may agwat sa edad na 61 taon ay nag-viral sa mga platform ng social media ng China.

Gayunpaman, ang dahilan sa likod nito ay nagsasabi ng isang nakakaantig na kuwento tungkol sa kung paano ginugol ng isang babae ang kanyang buhay sa pag-aalaga ng mga inabandunang mga sangg0l sa mga kalye.

Ayon sa Oriental Daily, si Zhang ay isang 24-taong-gulang na bumbero mula sa Fenyi County, Xinyu, lalawigan ng Jiangxi habang ang matandang babae ay si Tang, na 85-taong-gulang na ngayong taon.

Sa isang pakikipanayam, sinabi ni Zhang na si Tang ay nagliligtas ng mga sangg0l na inabanduna malapit sa mga ospital at inalagaan sila nang mag-isa mula pa noong 1983.

Kapag ang mga sangg0l ay malakas at malusog na, ipapadala sila ni Tang sa mga institusyon ng welfare o ipapaampon.

Ngunit pagdating sa mga sangg0l na mahina ang katawan, aampunin sila ni Tang mismo at palalakihin na parang kaniyang sariling mga anak. Si Zhang ay isa sa anim na inabandunang mga sangg0l na kinuha niya.

Dalawampu’t apat na taon nang nakalilipas nang si Tang, na 61 taong gulang noon, ang nagligtas kay Zhang na inabandona bilang isang sangg0l.

Pagkatapos ay pinalaki siya ni Tang at ang asawa nito kasama ang anim pang ulila at limang mga biological na anak ng mag-asawa.

Ang mag-asawa ay umasa sa kanilang suweldo sa pagreretiro at kita mula sa pagbebenta ng gulay upang masuportahan ang kanilang malaking pamilya.

Ang kapatid na babae ni Zhang ay isa rin sa mga bata na inampon at tinatawag nila itong kanilang lola dahil ang kanilang edad ay wasto bilang maging mga apo niya.

Nakapagtapos ng kolehiyo si Zhang at naging ganap na bumbero kaya naman nais niyang tuparin ang pangarap ng kaniyang lola at magbigay pasasalamat sa lahat ng sakripisyong kaniyang ginawa.

Sinabi ni Zhang na noong bata pa ang kanyang lola, gustung-gusto niyang maging maganda, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong alagaan ang sarili dahil inuna niyang alagaan ang pamilya.

Hindi pa siya nakasuot ng damit-pangkasal sa kanyang buhay!

Noong Mayo 2020, sinamantala ni Zhang ang kanyang annual leaves at palihim na inayos ang isang sorpresa na photoshoot sa kasal para sa kanyang lola at lolo.

Gayunpaman, sa araw na iyon, hindi kayang pumunta ng kanyang lolo sa photoshoot dahil sa pisikal na karamdaman.

Kaya, nagsuot ng uniporme si Zhang upang samahan ang kanyang lola para sa pag-photoshoot. Sinabi niya na nang makita ng kanyang lola ang mga larawan, nahihiya siya ngunit masaya.