Karamihan sa mga tao ay may isang maliit, maputi, half- moon na hugis sa dulo ng bawat kuko kung saan nakakabit ang kuko sa cuticle at daliri.

Ang ilang mga tao ay walang makitang half- moon shape, o lunula, sa kuko. Ito ay maaaring magmungkahi na ang isang tao ay may kakulangan sa bitamina o may seryosong kondisyøng medikål.

Tumutubo ang mga kuko mula sa isang mala bulsa sa ilalim ng balat na tinawag ng mga døktor na matrix. Ang matrix ay tumutulong sa paggawa ng mga bagong céll.

Ang mga cell na ito nagbubuklod na nagtutulak sa palabas ng balat. Ang lunulae, o lunula sa maramihan ay ang nakikitang bahagi ng matrix, na kung minsan ay mahirap itong makita.

Ang ilang mga tao ay napansin lamang ang isang lunula sa kanilang hinlalaki. Ang kulay ng balat at iba pang mga kadahilanan ay maaaring makaapekto sa pagiging malinaw ng lunula.

Dahil ang lunula ay binubuo ng pinakabagong bahagi ng kuko, maaari itong magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa kalusugan ng isang tao.

Ang kawalan ng lunula ay hindi laging nagpapahiwatig ng isang seryosong problema sa kalüsugan, ngunit isang magandang ideya na talakayin ang ganitong isyu sa isang ekspertong døktor.

Ang mga sumusunod na kundisyon ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng lunula o hindi gaanong nakikita:

Malnøurishmént o Malnütrisyøn

Dahil sa matinding pagdiyeta, mga kondisyong medikal na nakakaapekto sa kakayahang sumipsip ng nutrisyon ng katawan, at ang mga eating disørders ay maaaring maging sanhi ng mga pagbabago sa mga kuko.

Ang mga taong may kakulangan sa B-12 ay maaaring mapansin na ang kanilang lunula ay nawala. Maaari din maging brøwnish-grey na kuko.

Ang mga pagsusuri sa dugo ay nakakakita ng maraming mga kakulangan sa bitamina at mineral. Matutulungan ng isang døktør ang isang tao na matukoy kung anong mga kakulangan ang kanilang kailangan, depende sa diyeta, pamumuhay, kalusugan, at iba pang mga kadahilanan.

Vitilîgo

Ito ay isang malalang køndisyon ng balat na sanhi ng pagkawala ng kulay nito, kadalasan sa mga patch.

Nangyayari ito kapag inaatake ng katawan ang mga melanøcytes, ang mga céll ng balat na nagbibigay ng kulay.

Ang ilang mga taong may vitiligo ay maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa kuko, kabilang ang pagkawala ng lunula.

Noong 2016 ay nagkaroon pag-aaral sa 100 katao na may vitilîgo at 100 katao na wala, natagpuan na ang mga pagbabago sa kuko ay karaniwan sa karamdaman. Gayunpaman, 13 sa mga walang vitiligo at 13 na may vitilîgo ay walang lunula, na nagpapahiwatig na ang kawalan ng lunula ay maaaring mangyari sa parehong mga grupo.

Anémia

Isang pangkaraniwang karamdaman sa dugo, na nakakaapekto sa hindi bababa sa 3 milyong katao sa Estados Unidos.

Nangyayari ito kapag ang mga red blood cells na nagdadala ng irøn-rich hemøgløbin ay hindi gumagana nang tama o kapag ang katawan ay hindi nakakagawa ng sapat na mga réd bløød cells.

Ito ay sanhi ng isang kakulangan sa oxygen na maaaring magresulta sa pamumutla, kabilang ang pamumutla na nakakaapekto sa pagkita sa ating lunula.

Ang kakulangan sa iron ay ang pinakakaraniwang sanhi ng anémia, karaniwang nangyayari kapag ang isang tao ay nawalan ng dugo, tulad ng hemørrhåge o panganganak.

Ang isang kakulangan ay maaari ding mangyari kapag ang katawan ay hindi maayos na sumipsip ng iron, o ang isang tao ay hindi kumakain ng sapat na mga pagkaing mayaman sa iron.

Ang iba pang mga kundisyon ay maaari ding maging sanhi ng anemia, kabilang ang sickle céll anémîa, pagkakalantad sa mga nakakalason na kemikal, at kidney failure.

Kidnéy Failûre

Ang mga taong sumailalim sa diålysîs para sa kîdnéy failüre ay madalas na walang half-moon shape sa kanilang mga kuko.

Iniisip ng mga doktor na ito ay dahil sa anémia dahil sa kanilang bato.

Ang kidnéy failüre ay hindi lamang ang potensyal na sanhi ng anemia, o ang pinakakaraniwan.

Samakatuwid, mahalaga para sa mga taong nag- aalala na maaari silang maging anemic ay dapat nang magpatingin sa doktor.

Ang isang taong may kidnéy failüre ay maaari ding makapansin ng isang brown band sa dulo ng daliri, sa punto kung saan kumakonekta ang puting tip sa nail bed.

Héart and Lüng diséase

Ang lunula ay maaaring mamula sa mga taong may ilang mga uri ng sakit sa pusø at båga, kabilang ang:

Chrønic øbstrüctive pulmønåry diséase (COPD)

héart failüre

collagén våscular diséase

Ang mga kuko niya ay maaari ding magbago ng hugis, at ang isang tao ay maaaring magkaroon ng karagdagang mga sintomas, tulad ng hirap sa paghinga, pag-ubo, o sakit sa dibdib.

Cirrhøsis

Ang Cirrhøsis ay isang malalang kondisyon na pumapasok sa scårs at nakakasira sa atåy, na nakakaapekto sa pagpapaandar ng atåy.

Ang mga taong may diyabétis, ang mga umiinom ng labis na alkøhøl, kalalakihan, at mga taong higit sa 50 taong gulang ay mas mahina sa cirrhøsis.

Ang mga taong may cirrhosis ay maaaring magkaroon ng pulang lunulae. Ang kanilang mga kuko ay maaari ding maputi, na nagpapahirap makita ang lunulae.

Silver Pøisøning

Ang ilang mga tao ay nagkakaroon ng deep-blue lunulae.

Ang pagbabago ng kuko na ito ay maaaring isang maagang babala ng argyria, na isang uri ng pagkalason na sanhi ng labis na pagkakalantad sa silver. Ang mga taong nasa mga maraming kémikal sa trabaho o sa tøxic na kémikal na alikabok ay maaaring magkaroon ng argyria.

Sa karamihan ng mga tao, ang buwan ng mga kuko sa paa ay mananatiling puti, ngunit ang mga kamay, mukha, o mata ng isang tao ay maaaring maging asul.

Source: MedicalNewsToday