Mayroong mga dahilan kung bakit nakakulong ang tao. Hindi nababase sa hitsura ang pagkainosente o kahit man sa mamahaling gamit at damit.

Samantala, isang post sa Facebook ang naging agaw atensyon sa mga netizens na kung saan ang magandang babae ito ay nakasuot lamang ng sako at nakakulong.

Ayon sa nagpost na si Gi Gi isang matinding laban ang kinasasangkutan ng 29 anyos na dalagang ito na nakatira sa Brgy. Maquiling, Sagay City, Negros Occidental.

Siya ay itinago sa pangalang “Bebe”, pangalawa sa limang magakapatid.

Taong 2009 pa lamang daw nang magkasakit sap ag- iisip si Bebe dahil sa Nérvøus Bréakdøwn.

Ipinatingin na siya ng kaniyang pamilya sa mga espesyalista sa isang mental health facility upang mabigyan ng gamot noong 2014.

Ngunit hindi ito nagtuloy tuloy nang magkåsakit din ang kaniyang ama. Hindi kinaya ng kanilang pamilya ang gastusin kaya’t napilitang ihinto ang pag gagamot ni Bebe

Siya ay madalas naghahalusinasyon at nananakit. Madalas umalis ng bay at napapadpad sa kung saan saan.

Labis na pag- aalala ang nararamdaman ng kanilang pamilya pagkat minsan pa ay napapalayo ito ng lugar at ginagabi pa.

Walang ibang nagawa ang kanilang pamilya kundi ang ikulong si Bebe dahil sa mapanganib na ang paligid para sa ibang tao maging sa kaniya na magandang dalaga pa.

Nilinaw ni Gi Gi na hindi napapabayaan ng pamilya si Bebe. Sa katunayan, kaya sako ang kaniyang kasuotan ay dahil pinupunit at nginangatngat niya ang mga damit na ipinapasuot sa kaniya.

Maliit lamang ang kaniyang kulungan pagkat ito ay nasa loob lamang ng kanilang tahanan.

Pagkatapos kuhanan ng litrato ay agad namang itong pinaliguan at binihisan ng matino. Nais lamang daw nilang ipakita kung ano ang dinaranas sa araw- araw na laban ng kanilang pamilya

Nananawagan lamang daw ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagmamalasakit ni Gi Gi na nawa ay matulungan sila sa pinansyal at pagdarasal para sa kalagayan ni Bebe.

Good day, friends.

Kumakatok po kami sa inyong mga puso para matulungan kaming maipaabot ang sitwasyon ng isang…

Posted by Gi Gi on Friday, December 25, 2020