Ang pagkakaroon ng isang supling ay isang biyaya at regalong hindi matutumbasan ng kahit anong magagarang bagay o anumang halaga ng pera.

Ang pagdating nito sa buhay ng isang babae ay maaaring surpresa o planado.

Isang milagro ang nangyari sa isang 72 taong gulang na ginang na nakilala bilang si Daljinder Kaur mula sa bansang India.

Biniyayaan sila ng kaniyang asawa ng kanilang sariling supling matapos ang napakaraming taong paghihintay.

Noon pa man daw ay sabik na sabik na silang magkaroon ng sariling anak ngunit sinusubok sila ng kanilang kapalaran.

Dahil sa kagustuhan nilang magkaanak, sumailalim sila sa makabagong siyensa na IVF o In Vitro Fertilization upang magkaroon ng pag- asa ang mga hirap magkaanak na mag- asawa.

Ito ay kuukuha ng egg cell at sperm mula sa lalaki at babae na ilalagay sa uterus upang mabuo at mabuhay. Hindi madali ang proseso nito at hindi din biro ang halaga ngunit pinag-ipunan ito ng mag- asawa.

Sa katunayan, tatlong beses nila itong sinubukan at sa wakas, matapos ang dalawang taon ay nagbunga na ang kanilang paghihintay.

Sila ay nagkaroon ng baby boy na pinangalanang Armaan na isinilag na may bigat na 3.9 lbs.

Labis ang kanilang kaligayahan at pagmamahal sa kanilang natatanging anak na ito. Ang kanilang pag- aantay ay napalitan ng mga matatamis na ngiti at masarap sa tengang mga halakhak ng kanilang pinakahihitay na anak.