Ang mga babae ay kadalasang tinitingnan bilang mahinang nilalang ngunit mayroong mga abbaeng matapang na handang ipaglaban ang kanilang karapatan.

Samantala, dahil sa likas na kakayahan ng isang babae ay agad itong nakakabangon sa kalugmukan

Kagaya na lamang ng Pinay na si Michelle Valenzuela. Siya ay isang ordinaryong babae lamang na may anim na anak.

Dahil sa dami ng mga ito at hirap sa buhay, hindi na niya nagawang asikasuhin o pagandahin pa ang sarili

Higit pa sa kaniyang dinaranas na paghihirap ay dumagdag pa ang kaniyang asawang walang ibang ginawa kundi ang bugbugin siya.

Sa katunayan, nagdadala pa ang kaniyang mister sa kanilang sariling pamamahay ng kaniyang babae o kabit

Kinalaunan ay pinalayas si Michelle ng kaniyang asawa kasama ng kaniyang anim na anak. Napilitang manirahan silang manirahan sa puder ng kaniyang ina.

Dahil siya na lamang ang bubuhay sa kaniyang mga anak, kinailangan niyang magsakripisyo at magtrabaho sa ibang bansa

Hindi naging madali ang kaniyang buhay doon pagkat siya ay minamåltråto din ng kaniyang amo. Hindi sumuko si Michelle at nagpursige sa kabila ng hirap na kaniyang dinaranas.

Nagbunga ang lahat ng ito kaya’t naging maayos na din ang trato sa kaniya ng kaniyang amo.

Nag umpisang tumayo si Michelle para sa kaniyang anim na anak at saka bumawi sa kaniyang sarili. Makikitang ibang iba na nga ang kaniyang hitsura ngayon sa dating Michelle noon.

Sa tulong ng kaniyang ina, muling nakabangon ang dating inaping Michelle. Dumating ang balita sa kaniya na hiwalay na ang kaniyang asawa at kinakasama nito ngunit wala na siyang pakialam at hindi na kailanman magpapaapekto sa kahit na anong konektado sa dating buhay niya noon.