Sipag, tiyaga at determinasyon ang ilan sa mga sangkap ng isang matagumpay na tao.

Hindi lahat ay pinalad na magkaroon ng magandang buhay sa kanilang pagsilang o panahon ng kanilang kabataan ngunit nasa sakanila pa din kung paano nila maipaglalaban ang pangarap na kanilang binuo at hindi manatili sa laylayan.

Halina’t gawin nating inspirasyon ang dating tinder ng mani na ngayo’y isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas na may iba’t ibang matagumpay na malalaking negosyo.

Siya ay si John Gokongwei Jr. mula Cebu. Marangya ang kanilang buhay nang naroroon pa ang kanilang ama, isang negosyante na nagmamay- ari ng sinehan sa Cebu.

Nagkaroon umano ito ng sakit na tipus at binawian ng buhay. Bukod sa laki ng halagang kanilang binayaran sa ospital at mga gamot, hindi nila alam na marami din pala itong pagkakautang.

Dahil sa kakulangan ng perang iniwan sa kanilang ama, kinailangang kuhanin ng bangko ang kanilang malaking bahay, mga sasakyan at maging ang kanilang negosyong sinehan.

Bilang panganay na anak, naging responsibilidad niya ang tulungan ang kaniyang ina. Sa kaniyang edad na 13 taong gulang, napilitan siyang magbanat ng buto upang mayroon maipantustos sa kaniyang pamilya.

Kinailangan din nilang ipadala ang kaniyang lima pang nakababatang kapatid sa bansang Tsina upang maipaalaga sa kanilang mga kamag- anak at makapagpatuloy ng pag- aaral.

Nagsimulang maglako ng mania ng binata at kahit pa nagkaroon na ng World War II ay hindi siya huminto sa kaniyang ginagawa dahil kailangan niyang kumita.

Sa paglipas ng panahon ay unti- unti niyang dinaragdagan ang kaniyang mga paninda.

Araw- araw ay maaga siyang gumigising upang magbisikleta papuntang palengke at ilatag ang kaniyang paninda.

Nang mapag- alaman niyang malaki ang kinikita ng negosyo sa Maynila, nagdesisyon itong mag- angkat ng mg produkto galing Cebu at ibenta sa doon.

At sa kaniyang pag balik ay nag uuwi naman siya ng produkto mula Maynila na maaaring ibenta sa Cebu.

Dahil sa kaniyang walang humpay na pagtatrabaho, nagbunga ang kaniyang sipag at tyaga at lumago ang kaniyang negosyo.

Nagawa niyang mapauwi ang kaniyang mga kapatid na siya ding tumulong sa kaniyang mapalago ang kaniyang nasimulan.

Naitayo sa Cebu ang kauna- unahan nilang kumpanya na pagawaan ng Cornstarch na tinawag nilang “Universal Corn products” na mas kilalang “Universal Robina Corporation”

Ang Yes Magazine at ang mga Robinson’s Mall ay ilan lamang sa kaniyang mga pagmamay- ari. Bukod pa doon, siya din ang may- ari ng paliparan ng bansa na Cebu Pacific Airline at marami pang iba.

Ngunit taong 2019, Nobyembre 9 nang siya ay pumanaw dala ng kaniyang katandaan.