Naghigpit na lalo an gating pamahalaan patungkol sa paglabas labas ng mga bata maging ang mga may edad na dahil sa kumakalat na nakahahawang vîrüs na kinakaharap ng buong mundo.

Ngunit, may mga pagkakataon na hindi natin maiwasan na dalhin at isama pa din sila kung tayo ay aalis pagkat walang mapag-iiwanan.

Samantala, hindi naging makatarungan ang sinapit ng isang lolang ito.

Ibinahagi ng netizen na si Grace Samillano-Lacusong ang kaniyang naging engkwentro sa lolang iniwan lamang mag- isa sa loob ng sasakyan na patay ang makina at kakarampot na hangin ang pumapasok sa maliit na siwang ng bintana.

Ayon sa kaniya, natanaw niya daw ito sa malayo at nang kaniyang puntahan, ang lola daw ay nagmamakaawa nang tulungan siyang lumabas sapagkat hindi na siya halos makahinga sa loob.

Agad namang inaksyunan ni Grace ang sitwasyon. Tinawag ang mga security guard maging ang staffs upang makatulong at pinaki usapan kug maaari sana ay ip-page na nila ang may- ari ng sasakyan na kasama ng lolang ito.

Sa kasamaang palad, walang paging station ang SnR Alabang. Makikitang naliligo na sa pawis ang matanda at sinabing gutom na gutom na ito at nauuhaw.

Ibinili ni Grace ng makakain at maiinom ang matanda habang inaantay ang may- ari nang sasakyan

Hanggang sa dumating na ang dalawang babae na tiila nag shopping pa. Nagpasalamat naman daw ang mga ito ngunit hindi dama ang sinseridad sa mga salita.

Higit pa doon, sinabi daw ng isa na mayroong Alzhéimér’s diséasé ang lola na mas ikinagalit pa ni Grace dahil hindi dapat iwanan ang matanda lalo na sa ganong kalagayan.

Sa katunayan, tila parang galit pa nga daw ang dalawang babae kay Grace dahil sa kaniyang pagtulong sa lola.