Ang mga bata ay ang labis na kinalulugdan ng itaas. Ngunit marami ang nagtataka kung bakit sila ang mas madalas na kinukuha o nagkakaroon ng malülübhang karåmdaman kahit hindi pa ganoon kahaba ang kanilang ginugugol na oras dito sa lupa.

Isang kwento ng limang taong gulang na batang ito ang dumürøg sa puso ng mga netizens dahil mas pinili niyang magpahinga na lamang sa langit kaysa patuloy na maranasan ang såkit na matagal na niyang iniinda at magpabalik balik sa høspital.

Siya si Juliana Snow na mayroong såkit na “Charcøt Marie Tøoth Diséase” dahil dito, hindi na niya magawang maglakad, makakain at pati na rin sa pag hinga ay nahihirapan siya.

Sa kabila ng kaniyang karamdaman, pinipili niya pa din itong labanan para sa kaniyang pamilya na umaasang gagaling siya.

Walang ibang magawa ang limang taong gulang na ito kundi umiyak na lamang sa hirap at såkit na kaniyang nararanasan.

Kwento ng kaniyang nurse na si Diana Scolaro, bakas sa mukha ni Juliana ang pag- inda sa lahat ng såkit at patuloy sa pag- iyak sa tuwing isinasagawa ang gamutan.

Buwan ng Mayo ang ibahagi ng kaniyang inang si Michelle Moon sa The Mighty, kung saan maaaring magbahagi ng mga kwento patungkol sa mga såkit na hinaharap at pati na rin ang mga people with disabilities, ang kanilang usapan ng kaniyang anak na si Juliana.

Sinabi niyang nagbigay siya ng mga pagpipilian kung mas gugustuhin ba nitong mapunta na lamang sa langit o patuloy na lumaban at magpagamot sa høspital.

Nagulat at naiyak ito nang piliin ni Juliana ang pumunta na lamang sa langit.

Gayun pa man, naintindihan ni Michelle ang naging desisyon ng kaniyang anak lalo pa’t hindi na din niya kinakayang makita ang kaniyang anak na nahihirapan.