Hindi madali ang maging isang magulang. Kinakailangan mong hatiin ang iyong sarili upang magampanan ang iyong tungkulin at iba pang responsibilidad hindi lamang sa loob ng bahay kung hindi pati na din sa iyong pinapasukang trabaho.

Ngunit paano na lamang kung ang iyong mga anak ay maliliit pa at kinakailangan ng tagapag alaga?

Alam naman natin na hindi lahat ng tao ay may kakayanang manguha ng mga tagapag- alaga ng kanilang anak.

Higit pa doon, hindi mo din basta basta maipagkakatiwala sa kung sino- sino ang iyong mahal na anak.

Maaari mo din namang iwanan sa kanilang mga lolo at lola ngunit isa din itong problema kung sakali man na ang mga ito ay may edad na.

Ang mapagmahal na amang nakilalang si Vinz Manalo Bobo, isang Kusinero sa Palawan Adventist Hospital sa Puerto Princesa, Palawan na kung saan makikita sa mga larawan na bitbit niya ang kaniyang anak habang naghihiwa ng mga gulay na sahog.

Kinailangan niya itong gawin dahil ang kaniyang kabiyak ay abala din sa pag aalaga ng isa pa nilang anak.

Madaming netizens ang humanga sa ginagawa ni Vinz na pinagsasabay ang pagtatrabaho at pag aalaga sa kaniyang anak ngunit madami din ang nag alala sa kaligtasan ng bata lalo na at kusina ang pinagtatrabahuhan ng kaniyang ama.

Maaari siyang mapaso o matamaan ng kung ano ano sa hindi inaasahang pagkakataon.