Ang kasal ay tunay na pinaghahandaan at pinagpaplanuhan. May mga magkasintahan na nagnanais ng isang magarbong kasal samantala may iba din naman na gustong simple ngunit memorable.

Hindi sa mga desenyo, handang pagkain at mga regalo nasusukat ang kahalagahan at kabuluhan ng isang kasalan.

Ito ay ang pagbubuklod ng dalawang taong nagdesisyong ibigay ang sarili sa isa’t isa at pagsaluhan ang hirap at ginhawa.

May mga mapapalad na nakakapagpakasal sa isang malaking simbahan, magandang kasuotan at masasarap na handaan kagaya ni Joanne at James.

Maganda ang naging takbo ng kanilang kasal at talaga namang isa iyon sa pinakamemorableng araw ng kanilang buhay.

Gumastos man sila ng malaki, ang mahalaga ay nairaos nila ang kanilang dream wedding

Samantala, umasa si Joanne ng magagarbo at mamahaling mga regalo dahil sa naging set up sa kanilang kasal ngunit nadismaya nang isa sa kaniyang malalapit na kaibigan ang nagregalo ng halaman. Ito ay kaniyang ikinainis dahil mas naghahangad pa siya ng higit pa.

Kaniya itong sinabi sa asawang si James ngunit paliwanag nito na ang mahalaga ay nakadalo ang kanilang mga kaibigan at pamilya sa kanilang araw ng kasal.

Sandaling naibsan ang inis ni Joanne dahil sa sinabi ng kaniyang asawa at nag enjoy na lamang.

Nagsimulang magbukas ng mga regalo si Joanne at nakita ang iba’t ibang mamahaling regalo, malalaking halaga ng pera, at mga appliances na maaari nilang gamitin sa pagsisimula ng kanilang buhay mag- asawa.

Muling naalala ni Joanne ang regalong halaman ng kaniyang kaibigan na si Macy. Nais n asana niya itong itapon ngunit inaalala niya ang kaniyang asawa nab aka itoý magalit sa kaniya.

Paglipas ng ilang mga araw ay nakipagkita si Joanne sa ilan sa kaniyang mga kaibigan at nabalitaan niyang nagbakasyon sa ibang bansa si Macy kasama ang kaniyang mister.

Hindi niya napigilang ikwento sa iba ang kaniyang pagkadismaya sa regalo ni Macy.

Sa kaniyang pag- uwi ay dinatnan niya ang kaniyang ina na mahilig sa halaman at saka tinuro ang regalo ni Macy sabay tanong kung saan niya nakuha ang halaman na iyon. Sinabi niyang ito ay isa sa mga regalo ng kanilang kaibigan.

Ipinaliwanag ng kaniyang ina na ang halaman na iyon ay ubod ng mahal at may napakagandang simbulo kagaya ng swerte at pagmamahalan ng mag- asawa.

Agad niyang tinawagan at pinasalamatan si Macy dahil doon.

Nawa ay maging aral na ito sa lahat na ang mga regalo ay imposibleng walang katumbas na kahulugan lalo na kung galing ito sa mga taong malapit sa atin.