Marahil ang ilan sa atin ay may nagpaplano na magbakasyon kaya namam tiyak na ang tip na ito ay makakatulong sa inyo, para sa mga may balak diyan na magbakasyon ng higit sa dalawang araw at mainam na gawin niyo ito sa loob ng inyong freezer upang maiwasan ang pagtapon ng mga pagkain naiwan sa freezer.

Maaari kasing mawalan ng power electricity sa ating bahay habang tayo ay nagbabakasyon kaya naman tiyak na makakatulong ito sa inyo.

Isa sa mga paraan na aking nakalap ay ang paglalagay ng tubig sa isang baso at kapag ito ay tuluyan ng tumigas maglagay lamang ng isang barya sa ibabaw nito.

Ano nga kaya ang ibig sabihin nito?

Kapag tayo ay umalis at pagbalik natin ay nanatiling nasa ibabaw ng baso ang barya ang ibig sabihin lamang nito ay hindi nawalan ng power consumption sa bahay habang tayo ay nagbabakasyon.

Kapag ang barya naman ay nasa gitna ang ibig sabihin lamang nito ay nawalan ng kuryente ngunit muli rin itong nagkaroon.

Pag ganito ang naging sitwasyon niyo ay may posibilidad na ang mga pagkain na nasa freezer ay maari pang kainin at hindi kailangang itapon.

At kapag nasa ilalim naman ang barya ay nangangahulugan lang ito na matagal na exposed ang pagkain na magbibigay dahilan na ang pagkain na nasa loob ng refrigerator o freezer ay may posibilidad na ito ay panis at hindi na pwede pang kainin.

Laging maging mapanuri sa ating bawat pagkain na kakainin dahil ang kalusugan ang pinaka-mahalaga dahil ito ang ating yaman tulad nga ng kasabihan “Health is Wealth”.