Ang tahanan ang ating inuuwian at ating pahingahan. Sabi nga, “There’s no place like home” wala nang mas kokomportable pa sa sarili mong tahanan o bahay.

Ito ang poprotekta sayo sa tuwing may unos. Kaya naman, simula sa pagpaplano hanggang sa kasalukuyang pag gagawa ay dapat nakabantay ka para masigurong tama at naaayon sa iying kagustuhan.

Tama naman na dapat sinusuri ang mga materyales na gagamitin sa pag gagawa nang sa gayon ay masiguro ang kaligtasan ng bawat titira dito.

Hollow blocks ang isa sa pangunahing kagamitan sa pagtatayo ng bahay.

Nito lamang nang mabahala ang mga netizens sa itsura ng pagkakalagay ng hollow blocks sa ginagawang bahay na ito. Madami ang mga nagdedebate at naghahayag ng sari- saring opinion.

Ang bahay na ito sa Largo, Quezon City ay may kakaibang pwesto ng hollow blocks. Ang mga netizens ay nagtaka at nabahala dahil ang mga hollow blocks ay pantay pantay na magkakapatong at hindi magkakaugnay.

Ayon sa mga netizens, ang pwesto daw ng hollow blocks ay mapanganib lalo na kapag may dumaang unos kagaya na lamang ng lind0l.

Ang iba naman ay nagpahayag ng tinatawag na “Stock- bond design” na kung saan madalas ginagawa sa mga bahay sa bansang Japan, Saudi, at America.

Bagaman mayroon ngang ganitong disenyo, hindi pa din maalis sa iba ang pag- aalala sa mga taong titira dito.