Madalas sabihin ng karamihang magulang ay ang edukasyon ang tangi nilang maipapamana sa kanilang mga minamahal na anak.

Wala mang maraming pera, marangyang buhay at mga material na bagay, ang katalinuhan at pagiging edukado ang isa sa iyong maipagmamalaki at kalian man ay hindi maiwawaglit sa iyo ni hindi makukuha ng ibang tao.

Ang pagiging ama ng tahanan ay hindi madali. Kailangan mong kumayod sa pagtatrabaho may maipang tustos ka lang sa iyong pamilya.

Sa kabila ng hirap ng pagsasaka, hindi tumigil ang butihing ama na ito. Naigapang niya ang pag-aaral ng hindi lang isa, kundi walong mga anak niya! Kaya naman malaki ang pasasalamat sa kanyang ng kanyang mga anak sa tulong ng pagsasaka.

Isa sa mga anak ni tatay ang nagpahayag sa Facebook ng taos puso at lubos na pasasalamat para sa kaniyang mga magulang.

Siya ay si Jovy Cataraja-Albite, na isa sa mga anak na babae ni Tatay. Ayon kay Jovy, kung hindi dahil sa pagsisikap ng kanilang mga magulang ay hindi nila makakamit ang tagumpay ng mga kapatid niya.

Si Jovy ang panganay sa walong magkakapatid. Hindi naging madali ang buhay nila dahil na rin sa kahirapan.

Dagdag pa niya, tinuruan si Jovy ng kanyang nanay at tatay na magpursigi upang mabago ang kalagayan nila. Parehas na nagsasaka sa bukid ang mga magulang nila.