Karamihan sa mga tao ngayon ay madalas tinitingnan ang pisikal na kaanyuan na kung saan mas matimbang pa ang hitsura kaysa sa magandang kalooban.

Dahil sa mga masasakit na salitang kanilang natatanggap, ang iba ay sumusuko na lamang at tinatanggap na iyon talaga ang kanilang kapalaran ngunit ang iba ay ginagawa itong inspirasyon upang baguhin ang sarili ayon sa kanilang kagustuhan at hindi ayon sa kagustuhan ng iba

Kagaya na lamang ng isang single mom na ito na kung saan nakatanggap ng mga pang iinsulto mula pa mismo sa kaniyang boyfriend at pamilya nito.

Siya ay si Huyen na 28 taong gulang mula sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Ayon sa kaniyang post sa Facebook, madalas pinapansin at nilalait sa aniya ay ang kaniyang single eyélîds amaging ang kaniyang slîght tanned na bålåt.

Handa sana siyang tanggapin ang katotohanan ngunit dumating na sa puntong hindi siya pinakasalan at pinanagutan ng kaniyang boyfriend dahil lamang ayaw nila, ng kanilang pamilya, ang hitsura ni Huyen kaya’t pinigilan nila itong magpakasal.

Dahil mag- isa na lamang siyang bumubuhay sa kaniyang anak, napilitan siyang iwan pansamantala ang bata sa puder ng kaniyang ina upang makapagtrabaho at makapag- ipon.

Dinadalaw at binibigyan ng buong oras naman ni Huyen ang anak tuwing weekends at bakasyon.

Tatlong taon ang lumipas nang maging matagumpay si Huyen at nasustentuhang maayos ang anak saka niya inatupag ang kaniyang sarili at ipinangakong wala nang mang mamata sa kaniyang hitsura at para na din sa kaniyang anak.

Sumailalim siya sa isang plåstîc surgéry na nagkakahalagang 100,000,000 dongs o Php224, 579.

“On the third day after my chest augméntatiσn procedure, I had to endure the ρain and go to work. That was the most ρainful time in my life.”

Kitang kita ang malaking pagbabago sa kaniyang hitsura nang siya ay minamata mata at ngayong matagumpay na.