Tunay ngang kay bilis nang lumipas ng panahon. Kasabay ng paglipas nito ay ang mga makabagong imbensyon na tutulong sa atin upang mas mapadali ang mga gawain.

Samantala,kadalasan sa mga makabagong imbensyon ay pinagkakakitaan ng malaking pera.

Gasolina ang isa sa pinaka mahalaga kung ikaw ay may sariling sasakyan hindi kagaya sa mga de-padyak na bisekleta at matinding pagod sa paglalakad.

Samantala, isang nakamamanghang imbensyon ang natuklasan ni Marcelo na kung saan kaya na niyang patakbuhin ang kaniyang motorsiklo gamit ang tubig o water fuel kung kaniyang tawagin!

Ayon sa kaniya, mahilig daw talaga siyang magbasa ng libro at manood sa TV ng samu’t saring content patungkol sa mga imbensyon.

Mahigit sampung taon ang kaniyang iginugol sa pag eeksperemento upang maimbento ang “water fuel”

Lahat ng hirap at pagsisikap ay nagbunga ng pagtatagumpay. Nagagawa na niyang patakbuhin ang kaniyang motorsiklo gamit ang tubig at natutulungan ang kaniyang pamilya sa pagtitipid.

Tunay na napakapraktikal ng imbensyon na ito na imbis na maglaan ng 300 pesos para sa pang gasolina, kailangan na lamang niya ng 30-35 pesos para sa water fuel.

Naisip kong gumawa ng ganito para makatulong din sa pamilya ko, para makatipid kami sa gastusin– lalo pa’t may mga anak ako.

Maganda rin na makakatulong ‘to na mabawasan ang polusyon.”

Saad ni Marcelo.