Mag-amang naglalaro sa kanyang hukay na ginawa para sa kanyang anak na oras na lamang ang hinihintay, ikinalungkot ng madla

Walang magulang ang hindi mahal ang kanyang mga anak. Lahat ng magulang ay tanging hiling ay maging masaya at mapabuti ang kanilang mga anak. Ang ating mga magulang ay handang mag sakripisyo, magutom, mahirapan para lamang sa atin. Para lang tayo ay mapabuti.

Pinaka-masakit sa magulang ang makita nitong nahihirapan ang kanyang anak. Lalo na kapag nalaman nitong may s@kit ang kanyang anak.

Kapag may s@kit ito ay kinakailangan ng gamutan, gastusin na pasan pasan ng ating mga magulang at ang nasa isip nito na magiging maayos sana ang kondisyon ng kanyang anak.

Naniniwala ang karamihan satin na sa tuwing may problemang dumarating ay pagsubok lamang ito na kaya natin malampasan. Pero paano kung ang dumating na problema o sakit ay wala talagang solusyon?

Itong kwento na ito ay madamdamin at may kirot sa ating puso dahil hanggang sa huling panahon na makasama niya ang anak na may sakit ay nakipaglaro pa rin to doon mismo sa kanyang ginawang hukay para sa kanyang anak.

Itong isang kwento ng isang ama na ito na hinanda ang libingan ng kanyang anak na si Zhang Xin Lei na may edad na dalawa at kalahating taon.

Noong dalawang buwan pa lamang si Zhang Xin ay nakitaan na siya na may malubhang karamadaman sa dugo. Nagmula ito sa Thalassemia, ginawa nito abn0rmål ang hém0gl0bin sa kanyang katawan.

Masakit man isipin na inihanda ng kanyang sariling ama ang kanyang l!b!ngan dahil anumang oras ay pwedeng kuhanin na ang batang si Zhang Xin sa kanila ng Panginoon.

Kaya minabuti ng kanyang ama na maghukay ng lupa na pagl!l!bingan ng kanyang anak.

Si Zhang Xin Lei at ang kanyang ama ay naglalaro pa sa hukay na ginawa ng kanyang ama. Nahihiga sila don habang naglalaro na may kiro sa puso ng kanyang ama dahil anu mang oras ay pwedeng mawala ang kanyang anak.

Sobrang sakit para sa ating mga magulang ang ganitong pangyayare at sitwasyon, Naway sana ay may milagro at mapabuti ang kalagayang ng batang si Zhang Xin Lei. Sana rin ay may mga taong mabubuti na tumulong sa kanila.