Dating kasambahay na nagmamay-ari na ngayon ng isang eskwelahan sa bansang Canada, Usap-usapan!

Kasabihan nga ng marami ang buhay ay parang gulong kung minsan ay nasa ilalim at kung minsan naman ay nasa ibabaw, dahil may mga pagkakataon na tayo ay nasa ilalim kung saan puro problema at pagsubok subalit kung tayo ay magiging matatag at nagsisikap ay tiyak na darating din ang araw na tayo naman ang nasa itaas o ibabaw.

Katulad ng kapalaran ng ating kababayan na si Abby Villanueva, siya ay tubong Ilocos na nagtungo sa Hongkong upang doon magtrabaho.

Ayon kay Abby pagkatapos niyang magtrabaho sa Hongkong ay nagtungo naman siya sa Canada kung saan dito siya namasukan bilang Nanny sa loob ng dalawang taon.

Makalipas ang ilang taon ay nabigyan ng permanent resident sa Canada si Abby kaya naman dito nag-umpisa ang pakikibaka niya upang umunlad ang pamumuhay.

Kwento ni Abby, matinding dagok at pagsubok ang kinaharap niya bago mapagtagumpayan kung anong mayroon siya ngayon.

May mga pagkakataon daw na nalulubog ang kanyang paa sa yelo dahil na rin wala siyang pambiling sapatos panlamig ang tanging soot niya lamang ay ang pangkaraniwang sapatos.

Subalit kahit pa raw mahirap ang kanyang pinagdaanan ay hindi sumuko ang ating kababayan, kwento rin niya na ilang beses rin siya nabigo ngunit lahat ng ito ay ginawa niyang motibasyon at pinangako sa sarili na ang kanyang pangarap ay makakamit din.

At hindi nga nagtagal lahat ng paghihirap ni Abby ay nasuklian ng tagumpay, sa ngayon ay naitayo na niya ang kanilang eskwelahan katuwang ang dalawa pa nating kababayan at ito ay tumatanggap na ng estudyante maging international student man ito.

Ito rin daw ang naging daan upang makatulong sa ating mga kababayan na makapag-aral at kalaunan manatili sa Canada kung nanaisin ng mga ito.