Isang Batang Kalye na inaband0na noon, Isa nang matagumpay na Scientists ngayon

Ang sangkap upang maging matagumpay sa buhay ay ang maging magsikap. Kung gusto mo umunlad at umangat sa buhay kailangan mo maging matatag at magpursige na maabot ang iyong pangarap.

Dahil karamihan sa mga taong nagtatagumpay ay dumaan rin sa hirap at hamon sa buhay.

Katulad na lang ng kwento ng dating batang kalye na inabandona ng pamilya na ngayon ay matagumpay ng isang Scientist.

Siya si Fernando Kuehnel, isang matagumpay na Scientist sa ibang bansa. Kung noon ay nagtitiis lamang siya sa kalye at pagala-gala ngayon ay nasa tuktok na siya ng kanyang pangarap na maging isang matagumpay na Scientist.

Ayon kay Scientist Kuehnel, Anim (6) na taong gulang palang siya noong iwan silang magkakapatid ng kanilang magulang sa isang bahay ampunan.

Hindi siya makatagal sa bahay ampunan kaya naman 4 na taon palang ang nakakalipas nang siya ay iwan dito, tumakas siya sa edad na 10 taon iniwan niya rito ang kanyang kapatid at nanirahan mag-isa sa kalye.

Sa kanyang pagtira sa lansangan, tanging mga tira-tirang pagkain sa basurahan ang kanyang kinakain at sa kariton lamang siya nag papalipas ng gabi. Ngunit ng siya ay tumuntong ng 13 taong gulang bumalik siya sa bahay ampunan dahil nabalitaan niyang may aampon na isang Amerikano sa kanyang kapatid at ito ay dadalhin sa Amerika.

Hindi naging maganda ang samahan ng kanyang kapatid at ng nag-ampon ditong Amerikano kaya naman hindi nagtagal ay ibinalik ito sa bahay ampunan.

Samantala, makalipas lamang ang ilang buwan ay may magandang balita sa magkapatid dahil mayroon daw mag-aampon sa kanilang dalawa at sila ay dadalhin sa Amerika. Napag-alaman na ang magkapatid ay inampon ng Pamilyang Kuehnel.

Naging maganda naman ang buhay ng magkapatid sa pamilya Kuehnel dahil itinuring silan dito na tunay na kapamilya.

Bukod pa rito pinag-aral din silang magkapatid ng Pamilya Kuehnel, si Fernando ay kumuha ng kursong Nursing at ang kanyang kapatid naman ay Business Administration.

Nang makapagtapos ang dalawa ay parehas silang nakakuha ng karangalan sa eskwelahan ito ay bilang Summa Cum Laude. Ilang taon ang lumipas naging isang Clinical Scientist si Fernando sa Novartis.

Sa kasalukuyan masaya nang namumuhay ngayon si Scientist Fernando Kuehnel sa Dania Beach, Florida kasama ang kanyang asawa at mga anak.

Ang kwento na ito ni Fernando Kuehnel ay isang patunay na kahit anong problema at pagsubok ang dumaan sa ating buhay manatili pa rin tayong matatag at huwag na huwag susuko sa buhay.

Dahil lahat ay may biyaya at swerteng darating na makakapagpabago sa ating buhay.