Pagkakaron ng itim na linya sa Kuko, senyales na mayroong malubh@ng sakit ang isang tao

Nagbigay ng babala ang isang beauty salon worker sa isa sa kanilang kliyente tungkol sa skin canc3r matapos niyang makita na mayroon itong itim na linya sa kuko.

Ang naturang salon worker ay nakilalang si Jean Skinner, Ibinahagi niya sa kanyang Facebook account ang isang paunawa para sa lahat, matapos niyang makakita ng isang marka sa kuko sa babae na kanyang kliyente.

Mula sa sa blogsite na thesun.co.uk, ipinahayag nito na ang itim na guhit sa kuko ng kanyang kliyente ay may kinalaman sa sublingu@l melan0ma, isang uri ng skin canc3r na nakaapekto sa nail bed.

Narito ang ilang bahagi sa naturang post ni Jean Skinner:
“I had a walk-in nail clien a couple weeks ago. She had been going to the “NAILS” type salon for years. She had a straight dark vertical stripe down her nail. She said as soon as she sat down — I need a color dark enought to cover this stripe.

The nail salons “diagn0sed” her a few different ways. Some said it was a lock of calcium. Some said it was hereditary. At least one had told her it was a blood blister.

This melan0ma!!! I did not want to frighen her but I told her she needed to see her coctor immediately! She called me today to tell me that yes it was a very aggressive melan0ma that has already spread to her lymph nodes!!! Her pr0gn0sis is not good!”.

Sinabi rin ni Jean na lagi daw bantayan o pansinin ang mga “abn0rmalities” at kakaibang nangyayari sa ating mga nail beds. Dahil ayon sa kanya ang pagbabago daw ng mga kuko ay hindi masyadong napapansin. Ngunit baka hindi natin alam ay isa napala itong seryosong karamdaman.

“And please keep an eye on the nail beds– toes and fingers–of your elderly loved ones and your loved ones that aren`t physically able to notice changes in the nail beds! Early diagn0sis can make all the difference in the world!”

Isang doktor din ang nagbigay ng pahayag ukol sa nasabing karamdaman na maaring makita sa pamamagitan ng Kuko. Siya ay si Dr, Walayat Hussain, spokesman ng British Association of Dermatol0gist, kalakip ng kanyang pahayag ay ang isang larawan ng kuko na may “spot on` illustraition” ng subugual melan0ma.

Ayon sa doktor “Nail melanoma can occur, it is quite a rare form of melanoma. It is an isolated, pigmented streak going through one your nails. But it is important to realize there are a lot of other causes of the pigment@tion but if it is just in one nail that is a sign that something is going on.

It can be quite common in Afro-Caribbean patients and Asian patients to have much finer lines, but it won`t just be in one nail – if you look closely it will actually be in all their fingernails and ther toenails. Certain prescribed medication can also cause this discolourati0ns as well, like bl00d pressure tablets. If it is just in one nail through then it is definitely worth getting checked out by a d0ctor.”

Dagdag pa na sinabi ni Dr. Hussain na nangyayari ang nail cancer na katulad raw ng melanoma sa katawan. Mayroon kasi tayong melanocytes mga “mélanin producing céll” na maaring lumitaw kahit saan.

“Melan0cytes are present throughout your skin hair and your nails. It is like having a mole in the nail, it is the same process as a mole anywhere else on the body it just happens to be occurring where the nail sits.”saad pa ng Doktor.