Isang bata na may hika ang ginagamitan ng tire pump dahil walang pambili ng nebulizer dahil sa kahirapan

Mahirap ang magkaroon ng sakit hindi lamang katawan ang tinitira kung hind imaging ang mga bulsa.

Maaaring ang mayayaman ay pag- aalala lang ang mararamdaman ngunit ang mahihirap ay lubos na nasasaktan at naguguluhan kung paano pakakasyahin ang pera pang pangangailangan at perang pampagam0t.

Madaming tao na hinahayaan na lamang ang kanilang karamdaman dahil sa kakapusan. Ngunit bilang isang magulang hindi matitiis na maghirap ang iyong anak dahil sa sakit ngunit wala ka ding namang magawa dahil walang pera.

Kaya naman kahit delikad0 ay sinubukan ng ama ng walong taong gulang na batang si Lee Begnotea na gawan ng paraan ang kaniyang hika sa tuwing siya ay na-e-exp0se sa mga allergéns. Edad na 2 taon pa lamang nang mapag alaman na mayroong sakit si Lee na tinatawag na bronchial @sthma.

Upang makaginhawa, imbis na nine-nebulize ang kaniyang ginagamit, pamb0mba ng gulong ang ikinokonekta sa kaniyang nebulizer cup at m0uthmask.

Sa loob ng 5 minuto ay dahan dahang bobombahin iyon ng kaniyang ama hanggang siya ay makaginhawa.

Sinabing mayroon naman daw talaga si Lee ng nebulizer ngunit sa tagal at dalas niya itong nagagamit, ito ay nasira at hindi na muling napalitan dahil ang pinagkakakitaan lang ng kaniyang ama ay pagkokopra samantala ang kaniyang ina ay palaging nakabantay sa kaniya.

Ayon sa mga doctor, hindi daw ligtas ang ginagawa nilang paraan pagkat ang tire pump ay mayrrong kémikal na para lamang talaga sa mga gulong kaya maaari itong sumama sa gamot ni Lee at siyang masinghot nito.

Ang kwento ni Lee ay umabot sa kinauukulan sa tulong ng post ng isang netizen patungkol sa kaniyang kalagayan.

Binigyan ito ng bagong unit ng nebulizer at mga gamot para sa sakit ng bata. higit pa doon, binigyan ng scholarship si Lee hanggang sa makapag tapos ito ng kolehiyo.