Mister, priniserba ang kanyang misis na pumªnaw noong 2017 hanggang ngayon dahil sa paniniwalang muli itong mabubuhay ng mga siyentipiko balang araw

Talagang pagdating sa pag-ibig ay kayang gawin ang lahat para sa taong nagmamahalan, kaya ang iba ay hindi nila kaya at ayaw nilang mawala ang kanilang taong minamahal.

Subalit mayroon iba’t-ibang paraan ng pagle-let go ang mga taong nagmamahalan o ang bawat isa sa atin. Kung minsan ay mas pinili natin na makipaghiwalay dahil maaaring nagloko sila o di kaya naman ay pumanªw na sila na hindi natin inaasahan.

Ang pagpªnaw ng ating kabiyak o mahal sa buhay ay talagang sobrang sakit, talagang hindi ito kayang ipaliwanag o ilarawan ng mga salita lamang. Siguro ay ito ang naramdaman ng isang mister mula sa lugar ng Shandong.

Dahil sa kanyang pangungulila sa pinakamamahal niyang asawa ay nagdesisyon siyang i-freeze ang katawan o bªngkªy nito na apat na taon na ang nakakaraan. Umaasa kasi siya na balang-araw ay magagawa rin ng mga siyentipikong mabuhay muli ang kanyang kabiyak o asawa.

Siya si Mr. Gui at ang kanyang asawa ay si Mrs Zhan Wenlian ay nasªwi dahil sa lüng kans3r noong Mayo 2017 sa edad na 49. Bago pa man masawi ang kaniyang asawa ay mayroon na siyang nababasa noon patungkol sa human b0dy cry0genics.

Di umano ang bªngkªy daw ng kanyang asawa ay inilagay sa loob ng isang malaking lalagyan na mayroong liquid nitr0gen at mayroon itong temperaturang 196 degrees Celsius.

Ayon kay Mr. Guid, tinanong niya ang kanyang asawa noon kung papayag ba ito sa kanyang plano na i-preserba ang kanyang katawan.

Sumagot naman daw ang misis nito sa pamamagitan ng pagpiga ng kamay bago bawian ng hininga. Sa ngayon raw ay mayroon nang 10 mga bªngkªy ang nakapreserba sa YingFeng Life Science Research Institute kabilang na rito ang bªngkªy ni Ms Zhan.

Namangha naman ang marami sa balitang ito subalit hindi ito ang unang beses na magkaroon ng isang bangkay na sumailalim sa cry0genics.

Sa kasalukuyan ay mayroon nang 350 na “cry0genically fr0zen individuals” sa buong mundo karamihan ay matatagpuan sa Estados Unidos. Hanggang sa ngayon kahit isa sa kanila ay wala pang nabubuhay muli.