Isang Anak humiling sa kanyang Ama na muli siyang kargahin sa huling pagkakataon, bumuhos ang luha at nararamdaman

Lahat ng magulang ay gagawin ang lahat para lamang sa kanilang mga anak maging buhay man nila ang kapalit ay kaya nilang isügål huwag lang mawala ang kanilang anak.

Isa sa kinatatakutan ng lahat ng magulang ay ang mawala ang taong pinakamamahal natin o ang ating mga anak. Kung iisipin ay napakaikli lang ng panahon ng ating pananatili sa mundo kaya naman dapat ay gawin natin ang mga bagay na sa atin ay makapagpapasaya.

Isa din sa napakasakit sa isang magulang ay makitang nahihirapan ang mga anak dahil sa karåmdamån kung saan ang tanging magagawa lamang nila ay hindi ito iwan sa tabi at kasama sila lumaban.

Subalit, napakasakit kung mangyari sa atin ang naranasan ng isang ama na nasa larawan dahil hindi pa niya halos nakakasama ng matagal ang anak dahil binawian ito ng buhay.

Sa murång edad ng anak niya ay may malubhå na itong karamdåman na naging dahilan ng kanyang pagpånaw. Sa mga huling sandali ng bata sa mundong ibabaw ay may isa itong hiniling sa kanyang ama at ito ang makarga siya.

Dahil dito napakasakit sa naturang ama ang kanyang nararamdaman pinipigil niya ang luhang babagsak sa kanyang mga mata.

Kanyang kinarga ang anak na malapit ng mawala sa kanyang piling. Marahil ang gusto ng bata ay maramdaman niya hanggang sa huli ang pagmamahal ng kanyang ama sa kabila ng såkit at hiråp na nararamdaman niya dulot ng kanyang karamdaman.

Maging ang netizen ay nalungkot sa sinapit ng bata, nakikiråmåy sila sa pamilya ng bata lalong lalo na sa ama nitong nasa larawan.