Isang Sanggol na mayroon makapal na buhok sa buong katawan, pinagtawanan at nilait ng mga netizen

Lahat tayo ay may kagandahan sa ating katawan na hinubog. Ipinanganak tayong pare-parehong tao at pantay-pantay. Mayaman man o mahirap, babae man o lalaki, maganda o katamtaman, maputi o kayumanggi lahat tayo at pantay-pantay lamang.

Pero sa ating tutunghayan ay marami ang naging mapangmata kaysa maging makatao.

Lahat tayo ay may mga buhok sa iba’t-ibang parte ng ating katawan, ngunit may ilan na biniyayaan ng makapal na buhok na kung tawagin ng marami ay balbon at ito ay lubos na pangkaraniwan sa marami.

Subalit paano na lang kaya kung ang pagkakaroon ng makapal na buhok o balbon ay sumobra at matakpan na ang iyong buong katawan at maging ang iyong mukha.

Katulad ng sinapit ng isang batang sanggol na ito na tinubuan ng makakapal na buhok na halos matakpan na ang kanyang mukha maging ang kanyang buong katawan.

Ayon sa mga siyentipiko isa daw itong kondisyon kung saan mayroong iilan na tinatamaan ng ganito, lubos man na nakakaapekto ito sa bata ay kinakailangan ito ng lubos na kalinga at pag-aaruga ng mga magulang.

Subalit dito sa ating mundong ibabaw, mayroon parin ilang tao na sarado ang isipan tungkol sa mga ganitong kondisyon ng isang tao. Heto’t nagawa pa nilang pagkatuwaan ang bata dahil sa kondisyon nito.

Ang sangg0l na walang kamuwang muwang pa sa mundong ito ay pinagtatawanan at nilalait dahil sa kanyang pisikal na anyo. Sa panahon ngayon mas lamang ang panlalait kaysa sa pag-respeto.

Nakararanas naman kur0t sa pus0 ang mga magulang ng sangg0l dahil sa nakararanas kagad ang kanilang anak ng mapanghusga at mapangmata na tao.