Isang Penguin nilalangoy ang 8,000 km para makapiling taon-taon ang matandang lalaking nagligtas ng kaniyang buhay

Sa bawat buhay ng tao dito sa mundo, mayroon at mayroon tayong pinagkakautangan ng loob o pinasasalamatan. Ito ay maaaring ating mga magulang, kaibigan o kahit hindi kadugoø na tumatayo pa ding pamilya sa atin.

Pero sa mundong ito hindi lamang tao ang may buhay at marunong makaalala gaya ng mga animals na marunong tumanaw ng utang na loob at maging loyal sa kanilang amo.

Kagaya na lang ng isang penguin na ito na pabalik balik sa isang beach kung saan naroon ang matandang lalaki na nagligtas sa kaniya sa bingit ng kamåtåyan.

Taong 2011, si Joao Pereira de Souza na ngayon ay 73 anyos na ay sinagip ang isang penguin na tila nag-aagaw buhay na sa pampang. Nababalot ang buong katawan nito ng black oil.

Dahil sa awa ni Joao, agad niyang dinala ito sa kaniyang tahanan at inalis ang malagkit na langis sa pakpak ng penguin. Ginawa niya ang lahat para maibalik ang lakas nito.

Ayon sa Goodtimes, muling nanumbalik ang lakas nito at kinalaunan ay ibinalik na ni Joao ang penguin sa dagat. Hindi niya alam na ang sea creature na iyon ay may kamalayan sa kaniyang ibinigay na kabutihan.

Pagkatapos ng isang taon, laking gulat ni Joao nang bumalik ang penguin at sumama pa sa kaniya pauwi. Simula noon ay pabalik balik na ito kahit pa 8,047 km pa ang nilalangoy nito. Nananatili sa piling ni Joao sa loob ng 8 buwan ngunit kinakailangan niya ding bumalik sa coastal area ng Argentina at Chile para sa pagpapalahi.

Pinangalanan pa ito ni Joao na Dindim. Tunay nga na hindi lamang tao ang minamahal kung hindi ang mga hayop din na may kamalayan at pakiramdam.