Isang Mag-asawa nagising na mayroon katabing misteryosong aso sa kanilang kama na hindi nila alaga!

Marami sa atin ang mahilig mag-alaga ng mga hayop, mayroon iba’t-ibang hayop ang hilig natin alagaan andyan ang ibon, isda, pusa at siyempre hindi mawawala dyan ang aso dahil ito marahil ang aso na madalas natin nakikita sa ating mga bahay na kung tawagin ay ‘bantay’.

Hindi biro ang mag-alaga ng mga hayop subalit lahat ng ito ay nasusuklian naman ng mga ngiti at katapatan mula sa kanila bukod diyan nakakatulong din ang ating mga alaga na makapagpawala ng ating pagod.

Samantala, ano kaya ang magiging reaksyon mo at gagawin mo kung sakaling magising ka isang araw at makita mo sa iyong tabi ang isang misteryosong aso sa loob ng iyong kwarto?

Katulad ng nangyari mismo sa mag-asawang Julie Johnson kung saan nagising na lamang sila isang umaga na mayroong isang malaking aso sa kanyang tabi.

Nagulat siya noon dahil warm ang kanyang pakiramdam hindi tulad ng ibang mga gabi ngunit hinayaan na lamang niya ito. Subalit kinaumagahan ay talagang nagtaka siya dahil may malaking aso sa kanyang tabihan at ang nakakatakot pa rito ay hindi naman nila ito alaga.

Tila kampante naman ang aso sa kaniyang pagkakahimbing kahit pa nga tila nagkamali siya ng bahay na inuwian at kwartong tinulugan.

Para naman kay Julie at sa kanyang mister wala naman problema ang naturang pangyayari subalit nag-aalala din siya dahil maaaring naghahanap na ang amo ng asong ito.

Sinubukan ng mag-asawa na hanapin ang tunay na tagapag-alaga hanggang sa kalaunan ay natunton din ng kanyang mga amo si Nala. Ang asong si Nala ay nawala ngunit agad din naman nakabalik sa kanyang mga tagapag-alaga.

Buti na lamang at sa bahay ni Julie siya nakatulog at hindi sa ibang bahay.

Siguro ang marami sa atin ay matatakot sa una subalit kalaunan ay mapapaisip tayo na marahil natatakot din naman ang mga hayop sa tuwing mawawalay sila sa kanilang tunay na mga tagapag-alaga.