Ama, sinasamahan maglaro ang anak na may karåmdaman sa ginawa nitong hukåy na oras na lamang ang hinihintay

Walang magulang ang hindi mahal ang kanyang mga anak. Lahat ng magulang ay tanging hiling ay maging masaya at mapabuti ang kanilang mga anak.

Ang ating mga magulang ay handang mag sakripisyo, magutom, mahirapan para lamang sa atin. Para lang tayo ay mapabuti.

Pinaka masåkit sa magulang ang makita nitong nahihirapan ang kanyang anak. Lalo na pag nalaman nitong may såkit ang kanyang anak. Kapag may såkit ito ay kinakailangan ng gamutan, gastusin na pasan pasan ng ating mga magulang at ang nasa isip nito na magiging maayos sana ang kondisyon ng kanyang anak.

Naniniwala ang karamihan satin na sa tuwing may problemang dumarating ay pagsubok lamang ito na kaya natin malampasan. Pero paano kung ang dumating na problema o såkit ay wala talagang solusyon?

Itong kwento na ito ay madamdamin at may kirot sa ating puso dahil hanggang sa huling panahon na makasama niya ang anak na may såkit ay nakipaglaro pa rin to doon mismo sa kanyang ginawang hükay para sa kanyang anak.

Itong isang kwento ng isang ama na ito na hinanda ang libingan ng kanyang anak na si Zhang Xin Lei na may edad na dalawa at kalahating taon.

Noong dalawang buwan pa lamang si Zhang Xin ay nakitaan na siya na may malubhang karamadaman sa dugø. Nagmula ito sa Thalassemia, ginawa nito abnørmal ang hemøgløbin sa kanyang katawan.

Masåkit man isipin na inihanda ng kanyang sariling ama ang kanyang libingan dahil anumang oras ay pwedeng kuhanin na ang batang si Zhang Xin sa kanila ng Panginoon.

Kaya minabuti ng kanyang ama na maghükay ng lupa na paglilibingan ng kanyang anak.

Si Zhang Xin Lei at ang kanyang ama ay naglalaro pa sa hükay na ginawa ng kanyang ama. Nahihiga sila don habang naglalaro na may kirot sa pusø ng kanyang ama dahil anu mang oras ay pwedeng mawala ang kanyang anak.

Sobrang såkit para sa ating mga magulang ang ganitong pangyayare at sitwasyon, Naway sana ay may milagro at mapabuti ang kalagayang ng batang si Zhang Xin Lei. Sana rin ay may mga taong mabubuti na tumulong sa kanila.