Imbis na gatas, 1.5 litro na kape ang nauubos ng sangg0l sa araw-araw para pantawid gutom

Bawat magulang ang tanging gusto para sa kanilang mga anak ay maging maayos ang buhay nito, makitang ito habang mga lumalaking masigla, malusog , masaya at puno ng pagmamahal.

Ngunit hindi naman lahat ng magulang ay mayaman at hindi lahat ay may kakayahang ibigay sa kanilang mga anak ang pangunahing pangangailangan nito dahil sa labis na kahirapan.

Katulad ng kwento ng mag-asawang Anita at Safiruddin na sobrang hirap sa buhay na tangin 20,000 indonesia Rupees o 69 pesos lang ang kinikita araw-araw .

Ang mag-asawang Anita at Safiruddin ay nagtatrabaho sa isang plantasyon ng kopra at dagdag pa sa problema nila ay hindi permanente ang kanilang trabahong ito dahil may mga panahon na wala silang gawa kaya naman wala silang pinagkakakitaan. Dahil sa kakulangan sa kinikita hindi sila makabili ng sapat na pagkain para sa kanilang araw-araw.

Maging ang kanilang anak na babae ay walang mainom na gatas kaya naman tanging pantawid gutom lang nito ay kape. Hindi kape na may gatas o krema kundi purong kape na mumurahin at pinakukuluan lamang ito tapos lalagyan ng konting asukal.

Ang kanilang anak na babae na may pangalang Hadija ay ipinanganak sa Polewali Mandar, West Sulawesi sa Indonesia. Nagsimulang painumin ng kape kapalit ng gatas ang kanilang anak nang ito ay anim na buwang gulang pa lamang. Halos limang tasa na kape daw ang nauubos nito sa isang araw o may kabuuang na aabot sa 1.5 litro.

Nagpapasalamat na lang ang pamilya nito na hindi namamayat ang kanilang anak, dahil karamihan sa mga batang musmos na kulang sa nutrisyon ay natutuyot. Ngunit ang tanging napansin nila sa kanilang anak ay palagi daw itong gising at masigla sa gabi.

Ito marahil ay dahil sa kape na madalas nitong iniinom. Samantala dahil sa pagka viral ng kwento ng sitwasyon ng buhay ng kanilang pamilya dumagsa sa kanila ang tulong na may mabubuting puso.

Marami ang nagbigay sa kanila ng mga pagkain at gatas para sa kanilang anak na si Hadijah. Patunay nga na marami pa rin ang mga tao na hindi nagsasawang tumulong sa kanilang kapwa lalo na sa mga taong walang-wala at lubos na nangangailangan.