Dating magsasaka na nabaon sa utang, nakapagpundar ng bahay lupa at kumikita ngayon sa sariling negosyo bunga ng sipag at tyaga

Maraming taong matagumpay ang nagsisimula sa wala. Ang mga ito ang nagpapatunay na kailanman, hindi sukatan ang estado upang makamit ang mga mithiin at pangarap mo sa buhay.

Maaaring bagyuhin ka ng problema o maliitin ng mga taong mas nakaaangat ngunit nasa sa iyo pa din kung paano mo ito malalampasan.

Nagsilbing inspirasyon ang kwento ng tagumpay ni Helen Cullo at pamilya nito mula sa bayan ng Aklan. Halos lahat daw ng hirap ay naranasan niya at ng kaniyang buong pamilya.

Nariyan ang napalayas sila sa kanilang inuupahang bahay noong taong 2000 dahil hindi sila nakapagbayad ng dalawang buwang upa at hindi na pinaniwalaan ng may- aria ng kanilang pangakong magbabayad sa ibinigay niyang araw.

Siya at ang kaniyang asawa ay kapwa magsasaka ng gulay at nagtitinda ng pakwan. Dahil sa liit ng kanilang kinikita, hirap silang buhayin ang kanilang 7 anak kasama ang triplets na kinalaunan ay pumanaw. Napilitan silang ipaampon ang kanilang mga anak sa kanilang mga kamag- anakan dahil sa kagipitan.

Ilang beses sumubok si Helen ngunit ito ay nabigo. Umutang siya ng P50,000 para ipampuhunan sa negosyong indian mango at pakwan upang iangkat sa Maynila ngunit nabulok lamang ang mga ito at kinailangang itapon.

Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya sumuko upang maiahon sa kahirapan ang kanilang pamilya at mabawi ang kaniyang mga anak. Muling sumugal si Helen at nangutang ng P300,00 upang makabili ng binhi at pangpataba sa kanilang mga pananim na pakwan.

Sa wakas ay nagbunga na ang kaniyang sipag at tyaga. Sa katunayan ay kumita siya agad ng 1.2 milyon sa kanilang unang ani.

Nakabayad ng mga utang si Helen, nabawi at napag- aral sa kolehiyo ang kaniyang mga anak. Nabili din nila ang lupang kanilang inuupahan noon kung saan sila napalayas na tinayuan nila ng isang maganda, malaki at komportableng bahay. Bukod pa doon, ang kanilang dating 3 ektaryang lupang taniman, ngayon ay 5o ektarya na!